शिक्षणक्षेत्रातील एक तंत्रज्ञानविषयक पाउल.....................

आकारीक नोंदी


चला  डाउनलोड करूया प्रत्‍येक वर्गाच्‍या आकारीक नोंदी
.(विषयानुसार नोंदी,चाचणी मांडणी,प्रकल्‍प........)
वर्गआकारीक नोंदी
पहिलीDownload
दुसरीDownload
तिसरीDownload
चौथीDownload
पाचवीDownload
सहावीDownload
सातवीDownload
आठवीDownload

७ टिप्पण्या:

  1. पहिली ते सातवी वेळापत्रक हवे आहे

    उत्तर द्याहटवा

Copyright © Back to ZP School | Powered by Blogger
Design by S L Khandagale | Blogger Theme by slkhandagale.blogspot.in